Artikel van Ansofie

Artikel: Instroom allochtone studenten stijgt, maar uitval blijft dramatisch

Dit artikel is een onderzoek die genomen werd in 2004 door de sociologen Rottiers, S., Defrancq, E. & Rouwens, E. van het departement Sociologie van het departement Dienstverlening.
Uit onderzoek van de universiteit Antwerpen blijkt dat er nog steeds een groot diversiteitsverschil situeert in het Onderwijs.
Het aandeel allochtone studenten in het Hoger Onderwijs ligt zeer laag in vergelijking met autochtone studenten.
Toch is tussen 1993 en 2003 het aandeel binnen de nieuwe eerstejaarsstudenten gestegen van 3,4% naar 9,6%. Het zit namelijk zo dat instroom redelijk verloopt maar dat tijdens de doorstroom veel allochtonen afhaken. Hiervoor zijn zowel persoonlijke, onderwijsgebonden als culturele oorzaken voor te verklaren. Het zijn dan ook vooral allochtonen van Arabische –Turkse –Maghrebijnse afkomst die vlugger afhaken.
Allochtone vrouwen behalen sneller hun diploma dan allochtone mannen.
Toch hebben deze vrouwen minder slaagkans dan autochtone mannen. Terwijl autochtone mannen vlugger afhaken dan autochtone vrouwen.
De universiteit moet er daarom voor zorgen dat diversiteit binnen de universiteit ‘doodgewoon’ is.

Hier kunt u het artikel raadplegen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License