Andere

Hieronder vindt u een lijst met andere referenties die u de mogelijkheid bieden extra info te verwerven omtrent 'allochtone studenten' en 'diversiteit'.

- ECHO (1997). Weten door meten, een brochure over registratie
van etnische afkomst in het hoger onderwijs.
Utrecht.
- Expertmeeting (1997). Verslag Expertmeeting ‘Allochtonen
en Universiteiten’.
Den Haag.
- Plettenburg, L. & de Weert, E. (1997). Hoger onderwijs op
weg naar succesvol allochtonenbeleid,
CSHOB, Enschede.
- VLIR (2002). Bevordering van gelijke kansen aan Vlaamse
universiteiten
[Rapport VLIR]. Brussel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License