Welkom!

Welkom op onze Wiki-pagina!

multiculturalism-freedom-equality.jpg

Wij zijn een aantal studenten van Katho Kortrijk - departement Ipsoc. Wij hebben gekozen voor de Bachelor-opleiding Sociaal Werk.
In het kader daarvan doen wij een project dat werkt rond de instroom, uitstroom & doorstroom van allochtone studenten in het hoger onderwijs.
Dit project lijkt heel erg op een onderzoek / studie. Dit wil zeggen dat wij ons bezig houden met het zoeken naar mogelijke oorzaken en knelpunten die ons voor het probleem stellen. Het is namelijk erg opvallend dat allochtone jongeren heel weinig vertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. Wij zoeken uit hoe dit komt en wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn. In onze onderzoeken gaan wij ons vooral richten op Stad Kortrijk. Het project is hiermee in samenwerking. Wij hopen verschillende actoren te kunnen bereiken die ons kunnen helpen informatie te verschaffen, zodat wij misschien - heel misschien - met een oplossing kunnen komen voor deze kwestie.
Allochtone jongeren zijn net zo waardevol voor onze maatschappij als autochtonen kunnen zijn. We moeten hen gewoon nog zo ver krijgen dat ze de stap zetten naar het hoger onderwijs, zodat ook zij een volwaardig diploma behalen.

Hopelijk vindt u hier wat meer informatie.

And don't forget: Studying is for all of you!!

- Het Study4All-team

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License